Tungasletta 10

  • Status: Ferdigstilt 2013
  • Prosjektselskap: Tunga Eiendom AS
  • Arkitekt: Solem Arkitektur
  • Prosjektleder: Svein Johansen
  • Størrelse: 17.000m2 BTA og 300 p-plasser
  • Leietakere: Skeidar, Bravida